Veelgestelde vragen

 • Bent u woonachtig in Maarssenbroek? Dan kunt u zich bij onze praktijk inschrijven. In geval van spoed moeten wij binnen 15 minuten bij u kunnen zijn.

 • Wij zijn open voor nieuwe patiënten uit Maarssenbroek. U kunt zich bij voorkeur inschrijven via het Inschrijfformulier

  Graag voor ieder gezinslid een eigen formulier gebruiken. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om uw dossier bij de vorige huisarts op te vragen. Wij zijn verplicht uw legitimatiebewijs te controleren en vragen u om dit bij het eerste bezoek aan de praktijk te tonen. Wij verzoeken u in ieder geval een kennismakingsgesprek in te plannen als u medicatie gebruikt, een chronische ziekte heeft of chronische zorg nodig heeft van bijvoorbeeld een praktijkondersteuner.

 • Tijdens openingstijden (8.00 en 17.00 uur) kunt u ons het beste bellen tussen 8.00 en 11.30 uur en tussen 12.00 en 16.30 uur, dan zitten de assistentes aan de telefoon. Voor spoed zijn wij de hele dag bereikbaar: drukt u op 1, dan wordt u direct te woord gestaan.

  Soms zijn de assistentes met andere taken bezig en kan het zijn dat u wat langer moet wachten voordat ze op kan nemen. Wij hopen op uw begrip.

  Voor niet spoedeisende vragen zijn wij ook online bereikbaar via mijngezondheid.net of via de Medgemak app. U kunt via deze beveiligde verbinding een vraag stellen aan uw huisarts of de assistente. Het is mogelijk om een bijlage (zoals een foto) mee te sturen. Dit kan 24 uur per dag. We streven ernaar om uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

  Ook kunt u een afspraak inplannen via mijngezondheid.net of via de Medgemak app.

  • Via mijngezondheid.net of via de MedGemak app
  • Via de herhaalservice van de apotheek. De apotheek zorgt dat de chronische medicatie klaarstaat en heeft dan al toestemming van de huisarts voor het leveren van de medicatie. U kunt in de apotheek bespreken of deze service voor u mogelijk is.
  • Via de receptenlijn: U belt met de huisartsenpraktijk en kiest voor keuze 2. Daar spreekt u in wat er op het etiket van het medicijndoosje staat. Dit kan 24 uur per dag.
  • Via de assistente aan de telefoon of aan de balie. Echter de andere mogelijkheden hebben onze voorkeur om de wachttij
 • Wilt u overleg over een uitslag van een onderzoek of heeft u een korte vraag aan uw huisarts dan kunt u een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. Dit kunt u via de assistente aanvragen.

  De huisarts zal u tussen 11.00 en 14.00 uur terugbellen, soms met een anoniem telefoonnummer. Mocht het, bijvoorbeeld door een spoedgeval, niet lukken tussen deze tijd, dan zal de huisarts u aan het einde van de middag terugbellen.

 • Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen (bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent) dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bel bij voorkeur voor 10 uur in de ochtend om dit voor dezelfde middag af te spreken.

  De doktersassistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor als u geen tijd heeft of als u moeite heeft vervoer te regelen om naar het gewone spreekuur te komen. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

 • Hebt u een afspraak en kunt u niet komen? Meld dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) bij de assistente. Uw afzegging wordt genoteerd en u kunt veelal direct een nieuwe afspraak maken.

  Wij hanteren een wegblijftarief voor patiënten die zonder tijdig af te zeggen wegblijven op een afspraak. De hoogte van het wegblijftarief is vastgesteld op € 25,- . Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

  Waarom een wegblijftarief?
  Het aantal patiënten, dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. “Vergeten” is de belangrijkste oorzaak.

  Vergeten is menselijk, maar ook het aantal patiënten dat de spreekuren in de huisartsenpraktijk wil bezoeken neemt nog steeds toe. Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies, maar ook dat er op dat moment niet iemand anders kan worden geholpen.

  Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren we volgens de vastgestelde richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het wegblijftarief voor patiënten die zonder melding niet verschijnen op een afspraak.

 • Wij krijgen veel vragen over verwijzingen en recepten.

  Er wordt vaak gevraagd om een verwijzing van de huisarts. Dit is echter meestal NIET nodig.

  Een verwijzing naar een paramedicus is meestal niet nodig.

  • diëtetiek
  • ergotherapie
  • fysiotherapie, oefentherapie, cesar/mensendieck
  • huidtherapie
  • logopedie
  • optometrie / orthoptie

  Hoe het hoort: Vraagt uw logopedist om een verwijzing van de huisarts? Dan adviseren we u contact op te nemen met de zorgverzekeraar. In het geval van ongecontracteerde logopedisten of logopedisten met een vestiging op school stellen zorgverzekeraars beperkende eisen, waardoor soms een verwijzing nodig is.

  U bent nog onder controle / behandeling bij de specialist in een ziekenhuis of kliniek

  Hoe het hoort: Zolang u niet ontslagen bent uit zorg, is de specialist de hoofdbehandelaar. Het maakt niet uit of het laatste contact langer dan 1 jaar geleden is. Die regel geldt al heel lang niet meer. De huisarts hoeft dus geen nieuwe verwijzing te maken.

  Bij verhuizing: Uw huidige behandelaar maakt een verwijzing en vraagt uw nieuwe specialist van het nieuwe ziekenhuis of kliniek de zorg over te nemen. Dit kan in een verwijzing als hij/zij ook uw dossier stuurt naar het nieuwe ziekenhuis of kliniek

  U krijgt begeleiding van de GGZ en u moet worden doorverwezen naar een andere GGZ-behandeling

  Hoe het hoort: De GGZ behandelaar maakt een verwijzing naar uw nieuwe GGZ behandelaar. Dit kan ook als u van basis-GGZ naar specialistische GGZ gaat. Dit kan ook als u verhuist naar een andere regio. De huisarts hoeft geen nieuwe verwijzing te maken

  U krijgt jeugdzorg of opvoedondersteuning in uw oude woonplaats en gaat verhuizen:

  • U kan zich melden bij de gemeente Stichtse Vecht voor het continueren van deze zorg met een passende aanbieder. Zie de website van Tim Stichtse Vecht
  • De huisarts hoeft hier geen verwijzing voor te maken.

  Hulpmiddelen

  Zijn er hulpmiddelen nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging? Dan kunnen deze worden vergoed vanuit het basispakket. Zorgverzekeraars vergoeden eenvoudige loopmiddelen, zoals krukken of een rollator niet meer. Zijn er blijvend hulpmiddelen nodig, bijvoorbeeld vanwege een handicap? Dan worden deze meestal verstrekt door de gemeente.

  Hier kunt u dit allemaal rustig nalezen. 

 • Zolang u in behandeling bent bij een specialist, maakt de specialist uw recepten, ook de stoprecepten. Ook als uw vorige huisarts het wel voor u herhaalde, herhalen wij deze medicatie niet.

  Wij zien dit als een belangrijke veiligheidsmaatregel. Wij kunnen namelijk niet controleren of u de juiste medicatie in de juiste dosering en de juiste duur krijgt. Daarnaast kunnen wij ook niet controleren of u de juiste controles krijgt. Wij vragen uw begrip hiervoor, het is voor uw eigen veiligheid.

  Wanneer u niet meer hoeft terug te komen bij de specialist en hij/zij vraagt de huisarts de zorg weer over te nemen, bijvoorbeeld omdat het al langere tijd goed gaat, dan zullen we vanaf dat moment WEL de medicatie herhalen. Dit gebeurt altijd nadat wij een brief van de specialist hebben ontvangen.

 • Wij krijgen regelmatig het verzoek om een medische verklaring bijvoorbeeld voor school, het reisbureau, de werkgever of de woningbouwvereniging. Een behandelend huisarts mag echter geen verklaringen afgeven voor zijn of haar eigen patiënten. De patiënt kan zelf informatie gegeven aan betreffende instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, dan moet de instantie zelf een onafhankelijke arts inschakelen. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en). Dit is een landelijk geldende gedragsregel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde (KNMG). Meer hierover kunt u lezen op www.knmg.nl

 • Helaas hebben wij geen invloed op de wachtlijst bij een verzorging/verpleeghuis. Hiervoor verwijzen wij u naar het CIZ www.ciz.nl

 • Wij bieden de mogelijkheid tot keuringen/ rijbewijskeuringen in de praktijk (als de agenda dat toe laat). U komt dan niet bij uw eigen huisarts maar bij de collega-praktijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de assistente.

  Voor een rijbewijskeuring vult u eerst zelf een gezondheidsverklaring in. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente of digitaal bij het CBR. Nadat u deze verklaring heeft opgestuurd naar het CBR ontvangt u een brief (in de post of op te vragen op mijncbr.nl) met een code. Let op: deze code dient u mee te nemen naar de keuringsarts.

  Er zijn kosten verbonden aan een rijbewijskeuring. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening en kunt u direct op de praktijk betalen. Hoe hoog de kosten zijn, hangt af van de tijd die de huisarts nodig heeft om de formulieren in te vullen.

  Bekijk voor meer informatie de website van het CBR en of deze informatieve video op Youtube

 • Een consult duurt 15 minuten. In die 15 minuten moet ‘alles’ gebeuren. U doet uw verhaal, uw huisarts onderzoekt u indien nodig, bedenkt wat er met u aan de hand is en wat er aan gedaan kan worden. Vervolgens krijgt u de uitleg en soms nog een verwijsbrief of recept. Na uw vertrek voert huisarts alles in, in uw dossier.

  Mocht u meerdere problemen willen bespreken, plan dan een dubbelconsult. Ook hier zit een maximum aan wat we kunnen bespreken. We willen u graag de juiste aandacht geven en dat lukt niet altijd onder tijdsdruk. Omdat het voor de volgende patiënt, maar ook voor ons, niet prettig is, wanneer het spreekuur uitloopt, kan het zijn dat we u soms vragen om een nieuwe afspraak te maken. Wij hopen op uw begrip.

  Mocht u twijfelen of uw klachten binnen de beschikbare tijd besproken kan worden? Vraag dit dan aan de assistente bij het maken van de afspraak.

 • Voor alle onderzoeken geldt dat u zelf verantwoordelijk bent voor het krijgen van de uitslag. We spreken bij het aanvragen van een onderzoek met u af hoe u de uitslag krijgt. Meestal kunt u deze online via mijngezondheid.net inzien of wij vragen u ons te bellen. Ook is het mogelijk om de uitslag te bespreken in een (telefonische) afspraak met de huisarts.

  Soms horen wij van patiënten: “Ik hoorde niks van de huisarts dus het zal wel goed zijn geweest”. Dit is NIET het geval. Wij vragen u altijd zelf actief naar de uitslag te informeren. Tenzij er expliciet anders is afgesproken

  Opvragen uitslag urineonderzoek: Als urine vóór 10 uur gebracht is, kunt u na 12.00 uur bellen voor de uitslag

 • De praktijk gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij vragen u daarom schriftelijk toestemming te geven voor de overdracht van uw medisch dossier. U kunt hiervoor een mail sturen naar zwanenkamp@elcm.nl of u geeft een verklaring af aan de balie

  Pas nadat we dit formulier hebben ontvangen, versturen we uw dossier naar uw nieuwe huisarts.

  Let op: Voor partners en gezinnen geldt dat ieder persoon afzonderlijk zijn/ haar naam en handtekening moet invullen op een eigen formulier.

  De medische wetgeving stelt dat kinderen vanaf 12 jaar zelf en ouder/ voogd toestemming moeten geven voor de overdracht van hun dossier. De ouder/voogd geeft toestemming voor kinderen van 0 tot en met 11 jaar. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. Voor kinderen van gescheiden ouders dienen beide ouders toestemming te geven voor overdracht van het medisch dossier van het kind.

 • We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over Mijngezondheid.net:

  • Aanmelden en inloggen
  • Digi-D
  • Medgemak
  • Veiligheid en privacy

  Meer informatie vind u op de website van Mijngezondheid.net.

 • Maarssenbroek groeit hard en er wordt de komende jaren nog volop gebouwd. Om aan de groeiende zorgvraag die daarmee gepaard gaat tegemoet te komen wordt er een gezondheidscentrum gebouwd in winkelcentrum Bisonspoor. Naar verwachting wordt het gezondheidscentrum in de zomer van 2024 opgeleverd. Naast onze huisartsenzorg zullen ook andere zorgverleners (o.a. Centrum voor fysiotherapie en manuele therapie Maarssen) zich hier gaan vestigen.